Hizmetler

Sermaye Piyasası İşlemleri

Paylaş

Sermaye Piyasası İşlemleri kapsamında, şirketlerin halka arz çalışmalarının yönlendirilmesi, yürütülmesi, SPK nezdindeki işlemlerin takibi gelmektedir.

Sermaye Piyasası İşlemleri

SPK hükümlerine tabi işletmelerin ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesindeki raporlama, bilgilendirme ve yükümlülüklerinin İşletme çıkarlarına uygun olarak yürütülmesi işlemleri ve bu hususların denetimi hizmetleri Firmamızca karşılanmaktadır.